No.12846353 ViewReplyOriginalReport
Fuck awesome single is awesome.

Love "Watashi no kare wa Pilot" and "Ai Oboete Imasuka"