No.12821274 ViewReplyOriginalReport
http://cgi.4chan.org/f/src/Hellsing%20WRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.swf

Which AMV Hell is this from? One of the rejected ideas?