No.12723842 ViewReplyOriginalReport
Good Shinkurou you look kinda cool!