No.12677479 ViewReplyOriginalReport
You rage you win