No.12671883 ViewReplyOriginalReport
The holy trinity of tsundere.