Yuki Nagato

No.12621768 ViewReplyOriginalReport
Glasses or no glasses?

Honestly I think she looks a lot nicer with them gone.