No.12595359 ViewReplyOriginalReport
Yancha-na yaki man~go
Yasashii an mango~
Minna, minna, awasete, hyakunin kazoku~