No.12573049 ViewReplyOriginalReport
i hate narutards...

WHY!??!

http://www.youtube.com/watch?v=V1sCGPkoBL8