No.12546617 ViewReplyOriginalReport
Top 10 animators as voted by 2ch's Anime Saloon board.

1. Yoshinori Kanada
2. Toshiyuki Inoue
3. Hiroyuki Imaishi
4. Mitsuo Iso
5. You Yoshinari
6. Maasaki Yuasa
7. Norio Matsumoto
8. Tetsuya Nishio
9. Itano Ichiro
10. Yutaka Nakamura