No.12508623 ViewReplyOriginalReport
OHALUCKYYYY~

I'M YOUR NAVIGATOR AKIRA KOGAMI!