No.12446283 ViewReplyOriginalReport
What does /a/ think about shimasho shimasho shimasho?