No.12401241 ViewReplyOriginalReport
Jin Kobayashi confirmed that its a Harima-Yakumo end.