No.12369293 ViewReplyOriginalReport
Post your waifu. BUT! Only one waifu per Anon. So if your waifu is already chosen, you can't choose her again. She is TAKEN.