No.12335865 ViewReplyOriginalReport
How many of you still watch Pokemon?