No.12323411 ViewReplyOriginalReport
LELOUCH WHYYYYYYYYYYYYY I thought you were smart enough to beat Schniezel :(.