No.12232892 ViewReplyOriginalReport
Fuck you, Hirano.