No.12231983 ViewReplyOriginalReport
He's a robot. Fuck you Hirano.