No.12220997 ViewReplyOriginalReport
Shinkurou! To defeat the pedo, you must become the pedo!