No.12206102 ViewReplyOriginalReport
Hey guys I've found Sasuke's new theme song.

http://www.youtube.com/watch?v=F_FHyArHlGo