No.12172284 ViewReplyOriginalReport
If you pursue Lu Bu, he will kill you to death.