No.12144169 ViewReplyOriginalReport
lets start a kohaku thread, k thx bye!