No.12129237 ViewReplyOriginalReport
spinzaku vs that damn eagle, who wins