No.12116130 ViewReplyOriginalReport
Remember when Shinji was a nigger?