No.12112182 ViewReplyOriginalReport
Tsukasa = Yuno
Konata = Miyako
Kagami = Sae
Miyuki = Hiro

pic related