No.12107413 ViewReplyOriginalReport
http://en.wikipedia.org/wiki/Miyuki_Sawashiro
>>Kure-nai (Shinkurou Kurenai)