No.12097405 ViewReplyOriginalReport
Stop it /a/, no more YU GI OH NONSENSE