No.12084785 ViewReplyOriginalReport
I just remembered why I still enjoy Gantz.