No.11968326 ViewReplyOriginalReport
What are some good summer anime? Stuff like Ichigo Mashimaro, Kodomo No Jikan, Moetan, Ryofuko-chan, etc.