No.11927860 ViewReplyOriginalReport
So I heard there was a naruto day?