No.11910957 ViewReplyOriginalReport
Tell Gaia this will allow them to make their own Naruto.