No.11851491 ViewReplyOriginalReport
You rage, you lose