No.11849671 ViewReplyOriginalReport
You rage, you lose