No.11805972 ViewReplyOriginalReport
ITT girly anime that you shamefully enjoyed

Ultra Maniac