No.11762415 ViewReplyOriginalReport
Pure shit.

5 episodes to do a hadouken?