No.11758681 ViewReplyOriginalReport
Everybody loves Tenchi.