No.11741041 ViewReplyOriginalReport
http://www.youtube.com/watch?v=uuApviplNuY

Imakoso tachiagare sadameno senshi yo!!!!...
..inadumano tsurugide teki wo kechirase!!!!

OH MY GONG!!!