No.11733756 ViewReplyOriginalReport
I walked ten thousand miles, ten thousand miles to see you.