!!BYayETiRclj No.11728113 ViewReplyOriginalReport
how many days ago anon started translating Kaiji 3rd season?