No.11723886 ViewReplyOriginalReport
Are you desu, boku or nano?