No.11656482 ViewReplyOriginalReport
"Su-Suzaku-kun!"