No.11634825 ViewReplyOriginalReport
NO MORE NAYRUTO
NO MORE EMO CLOROX
NO MORE FRUITY PIRATES.
FUCK OFF.