No.11618176 ViewReplyOriginalReport
Simon = Shinji
Boota = Pen-Pen
Nia = Kaworu
Yoko = Misato
Kamina = Kaiji
Lord Genome = Gendo
Kittan = Toji

Discuss.