No.11608669 ViewReplyOriginalReport
So I heard you kids like Shenhua?