No.11597819 ViewReplyOriginalReport
V.V. is a... guy?

goddammit