Rori empress WTF

No.11595726 ViewReplyOriginalReport
What's next? A rori European prime minister?