No.11590953 ViewReplyOriginalReport
Luluzer vs Emozaku
http://www.youtube.com/watch?v=DyfLiuNMeR8
This is somehow...funny