No.11527485 ViewReplyOriginalReport
Naruto cartwheel is better than Suzaku spinkick.