No.11479236 ViewReplyOriginalReport
When was Shoujo Good?