No.11473823 ViewReplyOriginalReport
OH MY GOD, THEY KILLED KENNY!!