No.11372918 ViewReplyOriginalReport
GODDAMNIT, DO SOMETHING ALREADY, YOU PUSSY!